Redaktion

Chefredaktör och
ansvarig utgivare
Marie Heidenfors

08-50 11 89 21

Redaktionschef
Malin Askerlund

08-50 11 89 22

Försäljningschef
Cecilia Temiz

08-50 11 89 72

Formgivare
Sofia Ögren